Cold Cut Cobra

1 2 3 4
CCS COBRA je patentovaný systém, speciálně vyvinutý jako hasicí a záchranářské zařízení firmou CCS AB. Firma CCS AB se zabývá vývojem metod řezání a hasičskými technikami od roku 1988.
Tato metoda má široké pole uplatnění při hašení požáru a záchranných operacích. CCS COBRA může být poháněna hydraulicky samostatným motorem nebo řemenovým pohonem.
Systém je dálkově ovládaný z vysílače na proudnici nebo z vhodné pracovní základny. Hasicí a řezné zařízení CCS COBRA se skládá z následujících hlavních součástí:
  • Vysokotlaké vodní čerpadlo - 300 barů / 50 litrů za minutu
  • Nádrž na abrazivo o objemu 10 nebo 20 litru
  • Panel pro ovládání průtoku
  • Hydraulicky ovládaná proudnice pro řezání a hašení

CCS COBRA je efektivní nástroj pro prorážení a řezání všech typů materiálů. Technika řezání pomocí vodního paprsku rozprašuje vodu a vytváří velmi jemnou vodní mlhu, která má schopnost zchlazovat prostor požáru a hasit oheň.